cham-soc-cay-chum-ngay-mua-lanh-4

Một cách bao nilon khác, giữ ấm được cho cả gốc cây

Bình luận

This entry was posted in . Bookmark the permalink.