rau-chum-ngay

Công dụng cây chùm ngây

Cây chùm ngây còn được gọi là “cây phép màu”, “cây thần diệu”, hay “cây độ sinh”, có tên tiếng Anh là “Miracle tree”, “moringa tree”.

Xem bài viết