huong-dan-mua-hang-buoc-2

Bước 2: Khách hàng chọn số lượng muốn mua, nếu muốn mua thêm sản phẩm khác, khách hàng bấm nút "Mua thêm sản phẩm khác"

Bình luận

This entry was posted in . Bookmark the permalink.