khuyen mai thang 11_vnm_v2_mini

Tri ân thầy cô – gửi giỏ yêu thương

Người ta thường nói, thầy cô như người đưa đò, đưa chúng ta qua bên bờ tri thức. Mỗi chúng ta đều đã đi biết bao lần đò, nhận sự dạy dỗ của biết bao thầy cô, và ngày 20/11 hàng năm chính là dịp để mỗi chúng ta tỏ lòng tri ân đến những người…

Xem bài viết